ჩვენ შესახებ

ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ორგანიზება გავუწიოთ

საერთაშორისო სახმელეთო, სარკინიგზო, საჰაერო,

საზღვაო გადაზიდვას ნებისმიერი მიმართულებებით.

გრუპაჟული გადაზიდვა მხოლოდ თურქეთიდან.

დაზღვევა: 150 000$